Al enkele jaren coördineer ik bij C&A kleine en middelgrote projecten i.s.m. interne en externe partners. Niet altijd makkelijk als je niet over de juiste middelen beschikt en enkel met gezond verstand en met veel vallen en opstaan het doel moet bereiken. Zonder veel projectkennis trachtte ik steeds het doel voor ogen te houden maar regelmatig traden er zaken op zoals: gebrek aan resources, wie moet het dan wel doen, wanneer is die deadline nu weer, wie is daar nu weer voor verantwoordelijk, had ik dit niet kunnen voorzien, …

Kortom een goede planning met goede afspraken is noodzakelijk om een project tot een goed einde te brengen. Met Prince2  kan je snel zien dat dat gezond boerenverstand (zonder de landbouwers hier te willen kleineren) gekoppeld aan goede afspraken en een stappenplan dat door alle partijen goedgekeurd is, de basis is van succes. Met online training en enkele goede boeken leer je snel dat je met een gestructureerde werkwijze weinig verrassingen zal tegenkomen.

Soit, weer wat bijgeleerd en als je ooit beroep wil doen op mijn intussen vergaarde kennis en ervaring, aarzel dan niet om contact te nemen om een it-vraagstuk samen in kaart te brengen en een oplossing uit te werken.

Een chatbot met enkele “vaak gestelde vragen” op jouw website beperkt jouw telefoonverkeer met klanten al snel en de efficiëntie van jouw chatbot zal de klant al snel waarderen.